kodoman, Neandertal

Geçenlerde Neandertaller Üzerine Çarpıtmalar adlı bir yazı okumuştum.Bu yazıda, neandertal insanın insan olmadığı, farklı bir tür olduğu iddia ediliyordu. Dayanakları ise bir kaç anotomik farktı. Yazıda şöyle denmiş;“Neandertaller bir ırk değil, ayrı bir tür ve alt-türdür, insan ırkı değil.”Peki bunu neye dayanarak söylüyor? Bir kaç anotomik farka! Birkaç anotomik farka bakarak(ki bu farklar ırksal farklılıklardır) Neandertalle, günümüzdeki insan ayrı türdür diyor

Psikolojik fark sunulması beklenmiyordu herhalde? Elbette anatomik fark sunulacak. Niçin yazınızda, sunmuş olduğum ve “Birkaç” denerek küçümsenen farklar sunulup, değerlendirilmemiş? Siz benim yazıma herhangi bir cevap vermemişsiniz ki, Harun Yahya’nın neandertallerle ilgili çarpıtmalarını sunmak için benim yazımı bahane olarak kullanmışsınız. Kendi kişisel yorumunuza hiçbir dayanak getirmeksizin, “ki bu farklar ırksal farklılıklardır” gibi fazlasıyla öznel bir ifadeyle tüm verdiğim farkları hiç saymışsınız. Neden o sıraladığım farkları, günümüz ırklarından sunmadınız? Sunamazsınız çünkü günümüz ırklarında bu türden farklar yoktur.

Evrimcilerin, sınıflandırmasına göre, neandertal insanı “Homo Erectus” grubuna girer.

Bu bilgisizliğinizle, böyle bir tartışmaya girme cüreti göstermenize şaşıyorum doğrusu. Neandertaller, Homo Erectus sınıfına girmez! Neandertaller günümüz bilimadamlarınca Homo Neanderthalensis olarak sınıflandırılır, bazı bilim adamlarıysa Homo Sapiens Neanderthalensis(Yani Homo Sapiens’in alt türü) olduğunu iddia eder; Belki bilmiyorsunuz diye belirteyim, modern insan Homo Sapiens Sapien olarak sınıflandırılır.

Günümüzde birçok bilim adamı, Homo Erectus(mesela Neandertal) ile günümüz insanları arasındaki farklılıkların ırksal farklılıklardan ötede olmadıklarını söylemişlerdir.

O yüzden bilimsel tür cetvelinde Homo Sapiens Sapiens değilde, Homo Erectus(aslında Homo Neanderthalensis) olarak sunuluyor değil mi?

Sözkonusu yazının bundan sonrası hayli ilginç bir hal almakta. Konu neandertal olmasına rağmen, arkadaş Homo Erectus’la ilgili iddialar öne sürmeye başlıyor. Sanırım neandertalle ilgili pek kaynak bulamadı. Neyse biz yine de cevap verelim.

Mesela Prof. William Laughlin, Eskimolar ve Aleut Adaları insanları üzerinde uzun yıllar anatomik incelemeler yapmıştır ve bu insanlar ile Homo erectus’un şaşırtıcı derecede birbirlerine benzediklerini görmüştür. Vardığı sonucu şöyle belirtmiştir:

Banane adamın vardığı sonuçtan! Ben vardığı sonuçla değil dayanaklarıyla ilgileniyorum; Bilim öznel değil, nesnel verilerle yapılır. Kaldı ki, bilim dünyası Prof. William Laughlin’i pek umursamamış olacak ki, halen homo sapiens sapien sınıfına dahil edilmemişler. Ayrıca William Laughlin’in, aborijinlerle ilgili iddialarına avustralyalı paleantolog Dr. Peter Brown’ın verdiği cevapları a etiketli kaynakta bulabilirsiniz. 16 madde halinde anatomik farklar değerlendiriliyor; Ve bu sunulan ırksal karşılaştırmaların hiçte gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Bakın size Dr. Peter Brown’ın neandertal veya erectus hakkındaki öznel değerlendirmesini değil, nesnel verilerini sunuyorum; Ama siz zahmet etmeyin, nesnel verilerle falan…

Görüldüğü gibi Homo erectusların farklılıkları, ırksal farklılıklardır.

Hahh, William Laughlin dedi diye, homo erectuslar bir ırk oldu. Adamlar niye araştırmayla uğraşıyor ki. Ortada bir tartışmamı var, yanılmaz sonsuz bilgi kaynağı William Laughlin’e soralım… Beyfendi, bilimde öznel değil nesnel veri kullanılır; Bilimde, sonsuz bilgi sahibi, yorumda şaşmayan ruhban sınıfı yoktur.

Benzer şekilde başka bir alıntı, yalnız bu sefer gerçekten Neandertal için.

Uzun yıllar Neandertal anatomisini inceleyen Erik Trinkhaus isimli uzman, Neandertaller hakkında vardığı sonuçları şöyle açıklamaktadır:
“Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neandertallerin anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur.”

Daha önce sözkonusu yazımın altındaki bir yorumumda dediğim gibi çeviri çarpıtılmıştır.
orijinal metin:

“Detailed comparisons of Neanderthal skeletal remains with those of modern humans have shown that there is nothing in Neanderthal anatomy that conclusively indicates locomotor, manipulative, intellectual, or linguistic abilities inferior to those of modern humans.”

Türkçesi:
“Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neandertallerin anatomisi hareket kabiliyeti, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özellikler bakımından modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur.”(çok küçük ama önemli bir fark var, tabii ki dikkat edenler için)

Söz konusu karşılaştırma anatomiktir ve şu anlama gelir: Biz bu neandertalleri küçümsüyoruz ama, anatomileri en az bizler kadar “kabiliyetli”. Bana sorun, bende size benzer şeyler söylerim. Ama bu onları insan ırkı yapmaz; Çünkü söz konusu karşılaştırma kabiliyet baz alınarak belirtilmiş, birebir anatomik karşılaştırma değil: Öyle olsa idi, cümle özetle yaklaşık olarak şöyle olurdu: “Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, neandertallerlerle insanların anatomisi birbiriyle özdeştir(identical)”

“Herhangi bir kişi farklılıkları fark edebilir: Kafatasının biçimi, yüzün açısı, kaş çıkıntısının kabalığı vs. Ancak bu farklılıklar bugün değişik coğrafyalarda yaşamakta olan insan ırklarının birbirleri arasındaki farklılıklardan daha fazla değildir. Böyle bir varyasyon, topluluklar birbirlerinden uzun zaman aralıklarında ayrı tutuldukları zaman ortaya çıkar.”

(Konunun tekrar Homo Erectus bağlamında olduğu belirtilmeli)
Alıntı öyle yapılmış ki, Leakey’in sözleri bağlamını yitirmiş. Bu alıntı havada durmaktadır; Leakey’in “Kafatasındaki bu farklar izolasyon nedeniyle ortaya çıkar, fakat kafatası beyin sığası kesinlikle böyle değildir” şeklinde sonlandırmasıda mümkün, bambaşka şekildede. Bu alıntı tam anlamıyla bir cımbızlama örneğidir.

Neandrtalle şimdiki yaşayan insan ırkı, birlikte bir kültür paylaşmışlardır. Neandertal’in müzik ve giyim kültürüne ait bulgular vardır.

Bu onları homo sapiens sapiens yapmaz, kültür geliştirebilecek kapasitede homo türü yapar. Kültür gelişiminin benzer seyir izlemesi gayet doğaldır; Sonuç itibariyle benzer nitelikler taşıyan iki homo cinsi türünden bahsediyoruz. Zaten sunduğunuz tür tanımıyla bile çelişiyorsunuz: ”Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.”; Merak ettim, kültür paylaşımını bu tanımın neresine koyuyorsunuz?

Ayrıca başka bulgular, neandetallerin şimdiki insan ırkıyla çiftleştiğini göstermektedir.

Neandertalle insanın çiftleşebildiği, neandertalin alt-tür olduğunu iddia eden bilim adamlarının ve siz yaratılışçıların varsayım aşamasında ki bir hipotezidir. Bu konuda sizin pek sunmadığınız yetersiz bir-iki tane bulgu vardır.

Örneğin şimdiki insan ırkları ile neandertal arasındaki karşılaştırmalarda, insan kemiklerinde sadece neandertalden kaynaklanan özellikler olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu kaynaktaki haber okunduğunda bunların neler olduğunu görebiliriz:

ntvmsnbc’de ki ilgili haberden benzerlikleri belirten paragraf(1):

Bunların başında, Neandertaller’de olduğu gibi farklı beyin yapısının bir sonucu olarak kafatasının arkaya doğru bombe yapması geliyor. Ayrıca insanlarda çene kemiği ve kaslarının yapısı da Neandertaller ile çiftleşme belirtileri gösteriyor.

Bunlar fazlasıyla yetersiz bulgulardır. Sunduğum neandertallerde ki “kocaman” anatomik farkları gözardı eden bir şahıs bu “ufak” benzerlikleri kabul etmeyi tercih etmesi…Bu durum işinize geldiği gibi değerlendiriyormuşsunuz gibi bir izlenim bıraktı bende.

Zaten neandertal’in soyunun tükenmesindeki bir görüş, diğer ırklarla karışarak zamanla asimile olduğudur.

Bir diğer görüşse, insanlar neandertallerin yaşam alanını ele geçirip daralttığı, bu yüzden neandertallerin yok olduğu. Bu görüş doğada daha sık rastlanan bir duruma dayanırken tarafınızdan kabul gören görüş, neandertalle insan çiftleşti varsayımına dayanmakta. Peki bu varsayımın dayanakları neler? Irksal olarak küçümsediğiniz neandertal anatomisindeki bazı -benim sunduğum farkların yanında hiç sayılabilecek boyutlardaki- özelliklerin insanda da bulunması.

– Neandertaller insanlarla birlikte gelişmiş bir kültür paylaşıyorlardı.

Bu sadece onu iyi birer homo cinsi üyesi yapar; İnsan değil.

– Neandetalle diğer insan ırkları(günümüzdeki ve geçmişteki) çifteleşmiş olabilir.Zaten pek çok bulgu bunu gösteriyor

Pek çok bulgu göstermiyor, sadece sizin tarafınızdan “tercih” ediliyor; Ki siz sadece bir tane benim sunduğum anatomik farkların yanından bile geçemeyecek boyutlarda anatomik benzerlik sundunuz.

– Neandetalle günümüz ırkları arasındaki farklar sadece ırsal farklılıklardır.

Dayanaklarınız nerede? Benim sunduğum onca farkın ırksal olduğunu nerede gösterdiniz? Benim gösterdiklerim, sizin “insanla çiftleşen neandertal” varsayımınızdaki anatomik özelliklerden daha büyük boyutlarda iken, bunları nasıl oluyorda görmezden gelebiliyorsunuz? Bir takım şahısların, hem de neandertallerle alakası olmayan öznel görüşleri bunun için yeterli olurken, bilim adamlarının büyük bir çoğunluğunun aksi yönde sundukları nesnel veriler neden yeterli olmuyor?

– Neandertal DNA’sı günümüz insan ırkıyla son derece(%99.9) benzerdir.

Kaynak? Hadi boşverin, varsayımda kabul edelim, zararı yok; Zaten şempanze ile genlerimiz %99 oranında benzer olduğu için olası bir rakam. Bu madem sizin için kabul edilebilir bir veri, o halde şempanzelerde insan ırkı? Çünkü şempanzeninde DNA’sı, daha doğru genleri oldukça benzerdir(%99,5, -sallamak serbest ya- buçuğu salladım 😉 ).

Aslına bakarsanız, Hyracotherium ve Hyrax aynıdır dediğiniz dikkate alınırsa; Neandertali insan ırkı zannetmeniz oldukça normal.

Referanslar:
[1] http://www.ntvmsnbc.com/news/389499.asp

Kaynaklar:
(a) http://www.talkorigins.org/faqs/homs/kowswamp.html

7 Yanıt to “kodoman, Neandertal”

 1. aort Says:

  Çünkü şempanzeninde DNA’sı, daha doğru genleri oldukça benzerdir(%99,5, -sallamak serbest ya- buçuğu salladım ).

  NAH öyle. hangi benzerliği iyice zorlasan 96 çıkıyo SALLAMA YOBAZ HERİF!!!!!!!!!!!!!!! 99muş hadi kimi kandırıyon, buçuğu sallamışmış, hepsi sallama sallama çay gibiiiiiiiiiiiiiii….

  yazılarının hepsi talkoriginsden (ç)alıntı zaten! T.O. nun da ne kadar tarafsız ve güvenilir olduğunu biliyoruz. demagojiyi bırak artık bilim cahili…….!!!!

  şmdiki ırklar ve neandraller birlikte üreyip çoğalabiliyorlarsa bu, onlar aynı tür yapar cahil. tür tanımını öğren de gel.

  edit: aort, argo kullanımında bir miktar esnek olmaya çalışıyorum; Ancak senin kullanımın çirkin bir hal almaya başladı. Lütfen daha dikkatli olunuz, bu konuda ısrar etmeniz, yorumlanızın editlenmesiyle sonuçlanacaktır.

 2. Da Vinci Says:

  %96 veya %99 ne fark eder? Bu benzerlik akrabalığın yakınlığına göre değişir. Akrabalık ne kadar yakınsa benzerlik de o kadar büyüktür. %96 olunca evrim yanlış mı demek sanıyorsun?

 3. aort Says:

  kodomanın sahtekarlık yaparak yalan söylediğini söyledim.

 4. Da Vinci Says:

  Eğer benzerlik %99 denilince sahtekarlık ve yalan oluyorsa sen ve türevlerin dünyanın en büyük sahtekarları ve yalancıları oluyorsunuz.

 5. aort Says:

  96 ile 99 aynıymış yuh

 6. Da Vinci Says:

  Seni adam yerine koymak büyük hata yapmışım. Sen şaklabanlığına devam et.

 7. aort Says:

  evrikarşıtının kaynağını bilmiyorum ama ben şu kaynağı buldum: http://www.ntvmsnbc.com/news/390988.asp

  neandertalin genetik benzerliği


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: