Evrim Karşıtı, Neandertal

Uyarı: Bu sayfadaki yazılar kodoman’a ait olmayıp, Neandertaller Üzerine Çarpıtmalar adlı yazıya, bir başkası tarafından dışarıdan verilen cevaptır. Yazının adresi: http://evrimkarsiti.blogcu.com/4135731/
Cevabı için tıklayın

Geçenlerde Neandertaller Üzerine Çarpıtmalar adlı bir yazı okumuştum.Bu yazıda, neandertal insanın insan olmadığı, farklı bir tür olduğu iddia ediliyordu. Dayanakları ise bir kaç anotomik farktı. Yazıda şöyle denmiş;

“Neandertaller bir ırk değil, ayrı bir tür ve alt-türdür, insan ırkı değil.”

Peki bunu neye dayanarak söylüyor? Bir kaç anotomik farka! Birkaç anotomik farka bakarak(ki bu farklar ırksal farklılıklardır) Neandertalle, günümüzdeki insan ayrı türdür diyor

Öncelikle söyleyeyim, bu birkaç anotomik fark, insan ırkları arasında olabilen farklardır.Evrimcilerin, sınıflandırmasına göre, neandertal insanı “Homo Erectus” grubuna girer. Günümüzde birçok bilim adamı, Homo Erectus(mesela Neandertal) ile günümüz insanları arasındaki farklılıkların ırksal farklılıklardan ötede olmadıklarını söylemişlerdir.Mesela Prof. William Laughlin, Eskimolar ve Aleut Adaları insanları üzerinde uzun yıllar anatomik incelemeler yapmıştır ve bu insanlar ile Homo erectus’un şaşırtıcı derecede birbirlerine benzediklerini görmüştür. Vardığı sonucu şöyle belirtmiştir:

“Hepsi Homo sapiens türüne ait olan Eskimolar ve Avustralya yerlileri gibi uzak gruplar arasındaki büyük farklılıkları dikkate aldığımızda, Homo erectus’un da kendi içinde farklılıklar taşıyan bu türe (Homo sapiens’e) ait olduğu sonucuna varmak çok mantıklı gözükmektedir.”(¹)

Görüldüğü gibi Homo erectusların farklılıkları, ırksal farklılıklardır. Yani o farklar Neandertel ırkını ve diğer homo erectus ırklarını “ayrı tür” yapmaz. Evrimci paleoantropolog Richard Leakey bile Homo erectus’un günümüz insanı ile olan farklılığının ırksal farklılıktan öte bir anlam taşımadığını söyler:

“Herhangi bir kişi farklılıkları fark edebilir: Kafatasının biçimi, yüzün açısı, kaş çıkıntısının kabalığı vs. Ancak bu farklılıklar bugün değişik coğrafyalarda yaşamakta olan insan ırklarının birbirleri arasındaki farklılıklardan daha fazla değildir. Böyle bir varyasyon, topluluklar birbirlerinden uzun zaman aralıklarında ayrı tutuldukları zaman ortaya çıkar.”(²)

Uzun yıllar Neandertal anatomisini inceleyen Erik Trinkhaus isimli uzman, Neandertaller hakkında vardığı sonuçları şöyle açıklamaktadır:

“Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neandertallerin anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur.”(3)

Neandertal ve Günümüz İnsanı Neden Aynı Türdür?

Önce türün tanımına bakalım: ”Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.”

Neandrtalle şimdiki yaşayan insan ırkı, birlikte bir kültür paylaşmışlardır. Neandertal’in müzik ve giyim kültürüne ait bulgular vardır. Ayrıca başka bulgular, neandetallerin şimdiki insan ırkıyla çiftleştiğini göstermektedir. Örneğin şimdiki insan ırkları ile neandertal arasındaki karşılaştırmalarda, insan kemiklerinde sadece neandertalden kaynaklanan özellikler olduğu tespit edilmiştir.(4) Zaten neandertal’in soyunun tükenmesindeki bir görüş, diğer ırklarla karışarak zamanla asimile olduğudur.Bazı bulgular, Neandertal ırkıyla Cro Magnon ırkının birbirine karışarak günümüz ırklarını ouştularını göstermektedir.Mesela ”Discover” dergisinin Eylül 2005 sayısında Cro Magnon kemiklerinde Neandertal’e benzer özellikler gözlendiğini, bunun da iki insan ırkının birbiriyle cinsel ilişki yoluyla karışmış olabileceğini gösterdiği yazıyordu.(5)

Elimizdekilere bakalım,

– Neandertaller insanlarla birlikte gelişmiş bir kültür paylaşıyorlardı.

– Neandetalle diğer insan ırkları(günümüzdeki ve geçmişteki) çifteleşmiş olabilir.Zaten pek çok bulgu bunu gösteriyor

– Neandetalle günümüz ırkları arasındaki farklar sadece ırsal farklılıklardır.

– Neandertal DNA’sı günümüz insan ırkıyla son derece(%99.9) benzerdir.

Bu verilere ve tür tanımına bakarak, neandertal’in bir insan ırkı olduğunu söylemek mümkün.

(1)Marvin Lubenow, Bones of Contention, Grand Rapids, Baker, 1992
(2)Richard Leakey, The Making of Mankind, London: Sphere Books
(3)Erik Trinkaus, “Hard Times Among the Neanderthals”, Natural History, cilt 87
(4)http://www.ntvmsnbc.com/news/389499.asp
(5)http://www.biltek.tubitak.gov.tr/haberler/antropoloji/S-455-5.pdf (Haberin Bilim Teknik’deki Türkçesi)

%d blogcu bunu beğendi: